Önemli Tarihler / Important Dates

II. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics

06 – 07 DECEMBER 2018 BALIKESİR

( II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu)
06 – 07 ARALIK 2018 BALIKESİR

 

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih
Deadline for Abstract Submission
15 Kasım 2018
15 November 2018
Kayıt İçin Son Tarih
Registration
26 Kasım 2018
26 November 2018
Kabul Edilen Özetlerin Yazarlara Bildirimesi İçin Son Tarih
Notification Deadline for Accepted Abstracts
20 Kasım 2018
20 November 2018

 

19/01/2017
2999 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00