Önemli Tarihler / Important Dates

I. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics
21-22-23 SEPTEMBER 2017 ISTANBUL

( I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu)
21-22-23 EYLÜL 2017 İSTANBUL

 

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih
Deadline for Abstract Submission
1 Eylül 2017
1 September 2017
Tam Metin Gönderimi ve Kayıt İçin Son Tarih
Deadline for Full Paper Submission and Registration
5 Eylül 2017
5 September 2017
Kabul Edilen Özetlerin Yazarlara Bildirimesi İçin Son Tarih
Notification Deadline for Accepted Abstracts
1 Eylül 2017
1 September 2017

 

19/01/2017
2416 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00