Tebliğ Gönderimi ve Kayıt / Paper Submission and Registration

Lütfen tebliğ özetlerinizi ve tam metinlerinizi, hem MS Word hem de PDF formatlarında isefe@istanbul.edu.tr adresine gönderiniz.

Katılım ücreti: 200 TL (KDV dahil)

Dinleyici ücreti: 50 TL (KDV dahil)

Katılım bedelinin kapsadığı hizmetler:  sempozyum materyalleri, öğle yemekleri, oturumlar arası ikramlar, katılım belgesi ve gala yemeği.

Dinleyici bedelinin kapsadığı hizmetler: Öğle yemekleri ve oturumlar arası ikramlar.

Tüm katılımcıların sempozyuma kayıt yaptırması gerekmektedir.

Konaklama ve ulaşım sempozyum katılımcılarına aittir.

Her yazar en çok iki tam metin gönderebilir.İkinci bildiri için 100 ₺ ödenmesi gerekmektedir.

Katılım ücreti sadece sorumlu yazar tarafından ödenecektir.

BANKA BİLGİLERİ

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı

Garanti Bankası – Bandırma Çarşı Şubesi

IBAN: TR19 0006 2001 1880 0006 2988 57

Alıcı Adı: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı
Açıklama: “Sempozyum Bağışı, Adınız – Soyadınız ve ISEFE2018”

 

Please submit your abstract(s) and full paper(s) (in both MS Word and PDF files) to isefe@istanbul.edu.tr.

Participant Fee: 50 € (VAT Included)

Audience Fee: 10 € (VAT Included)

The participant fee includes symposium materials, lunches, coffee breaks, certificate and gala dinner.

The audience fee includes lunches and coffee breaks.

All participants to the symposium have to register.

Accommodation and transportation belong to the participants of the symposium.

Each author can submit maximum up to 2 full texts. 25 € for the second study

The only responsible writer will pay the participation fee.

BANK INFORMATION

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı

Garanti Bankası – Bandırma Çarşı Şubesi

IBAN: TR19 0006 2001 1880 0006 2988 57

Receiver Name: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfı
Explanation: Please write Sempozyum Bağışı,name-surname and “for ISEFE 2018”


29/03/2017
2759 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00