Tebliğ Gönderimi ve Kayıt / Paper Submission and Registration

Please submit your abstract(s) and full paper(s) (in both MS Word and PDF files) to isefe@istanbul.edu.tr.

Participant Fee: 90 EURO (VAT Included)

Audience Fee: 15 EURO (VAT Included)

The participant fee includes symposium materials, lunches, coffee breaks, certificate and gala dinner.

The audience fee includes lunches and coffee breaks.

All participants to the symposium have to register.

Accommodation and transportation belong to the participants of the symposium.

Each author can submit maximum up to 2 full texts.

The only responsible writer will pay the participation fee.

BANK INFORMATION

Halk Bankası Beyazıt Branch

IBAN : TR06 0001 2009 8200 0058 0002 50

Receiver Name: İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi
Explanation: Please write Name-Surname and “for ISEFE 2017”


Lütfen tebliğ özetlerinizi ve tam metinlerinizi, hem MS Word hem de PDF formatlarında isefe@istanbul.edu.tr adresine gönderiniz.

Katılım ücreti: 330 TL (KDV dahil)

Dinleyici ücreti: 50 TL (KDV dahil)

Katılım bedelinin kapsadığı hizmetler:  sempozyum materyalleri, öğle yemekleri, oturumlar arası ikramlar, katılım belgesi ve gala yemeği.

Dinleyici bedelinin kapsadığı hizmetler: Öğle yemekleri ve oturumlar arası ikramlar.

Tüm katılımcıların sempozyuma kayıt yaptırması gerekmektedir.

Konaklama ve ulaşım sempozyum katılımcılarına aittir.

Her yazar en çok iki tam metin gönderebilir.

Katılım ücreti sadece sorumlu yazar tarafından ödenecektir.

BANKA BİLGİLERİ

Halk Bankası Beyazıt Şubesi

IBAN : TR87 0001 2009 8200 0006 2004 04

Alıcı Adı: İ.Ü.Sürekli Eğitim Merkezi
Açıklama: Adınız-Soyadınız ve “ISEFE 2017 için” yazınız.

 

29/03/2017
2315 defa okundu

İstanbul Üniversitesi

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00