Yayın Olanakları / Publication Possibilities

Presented full papers and all accepted abstracts will be separately published in conference proceedings with ISBN.

Some selected papers will be published in peer reviewed journals such as;

  • Journal of Finance Letters
  • Ege Academic Review
  • Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal
  • Journal of Applied Research in Finance and Economics
  • Journal of Economic Policy Researches

Authors must submit the full version of their papers by the specified deadline.

Please note that ISEFE will be under no commitment to publish all presented papers in conference proceedings.

The journals above will be under no commitment to publish all the articles. The authors should follow the submission guidelines of the journals, which can be found on the journals’ web pages.


Tüm kabul edilen özetler ve sunulan tebliğler ISBN içeren farklı konferans kitaplarında yayınlanacaktır.

Seçilmiş tebliğler ayrı bir hakem değerlendirmesi içeren aşağıdaki akademik dergilerden birinde yayınlanacaktır.

  • Maliye ve Finans Yazıları
  • Ege Akademik Bakış
  • İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
  • Uygulamalı Finans ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi

Yazarların tebliğlerinin son halini belirtilen son tarihe kadar sunmaları gerekmektedir.

ISEFE sunulan tüm tebliğleri konferans kitapçığında yayınlamak zorunda değildir.

Bahsi geçen dergiler tüm tebliğleri yayınlamak zorunda değildir. Yazarlar dergilerin internet sayfalarında bulunan makale gönderim kurallarına uymak zorundadır.